ΓΙΑΤΊ AFED?

Home

Του Αραβικού Φόρουμ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (AFED) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός περιφερειακών μη-κυβερνητική οργάνωση, ομαδοποίηση εμπειρογνώμονες μαζί με την κοινωνία, την επιχειρηματική κοινότητα και τα μέσα ενημέρωσης, για την προώθηση της συνετής περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων σε όλη την Αραβική περιοχή. Ενώ διατηρεί το χαρακτήρα της ως μια μη-κυβερνητική οργάνωση, AFED παραδέχεται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

AFED ήταν διακηρύχθηκε επίσημα στη Βηρυτό στις 17 ιουνίου 2006, για τη σύναψη της περιφερειακής διάσκεψης για την κοινή Γνώμη και το Περιβάλλον, που διοργανώθηκε από την Αλ-Bia Wal-Tanmia (Περιβάλλον & Ανάπτυξη) περιοδικό. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2001 σαν μια άτυπη συγκέντρωση του περιοδικού ευρύτερη περιοχή αναγνώστες, ιδρύθηκε ως περιφερειακή οργάνωση με αφορμή την δέκατη επέτειο. AFED στη συνέχεια κέρδισε το καθεστώς διεθνούς μη κυβερνητικής οργάνωσης, με το σχετικό ασυλιών για τη γραμματεία, με έδρα τη Βηρυτό.

AFED έχει εγκριθεί από το σύνδεσμο των Αραβικών κρατών (LAS) και των ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP). AFED θα λειτουργήσει προς φέρνοντας μαζί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με το περιβάλλον και την ανάπτυξη στον Αραβικό κόσμο για να συζητήσουν περιφερειακά και εθνικά θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και παγκόσμιες αλλαγές, υπογραμμίζοντας τον καίριο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Θα ομίλου περιφερειακές περιβαλλοντικές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επιχειρηματική κοινότητα, στην κοινή συζήτηση λόγος περαιτέρω η αιτία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το Φόρουμ, το οποίο θα συνεργάζεται με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, έχει ως στόχο τη διάδοση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της προώθησης λογική των προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.

AFED αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των Αραβικών κοινωνιών για να προστατεύσει το περιβάλλον και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με λογικό τρόπο, με αποτέλεσμα την αειφόρο ανάπτυξη. Μια ανεξάρτητη περιοδική έκθεση για την Κατάσταση των Αραβικών Περιβάλλον (ΣΑΕ), θα παράγεται από AFED, που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του Φόρουμ. Η υψηλού επιπέδου ετήσιο φόρουμ θα σχεδιαστεί για να προσελκύσουν συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών.

Αρχικά στο http://www.afedonline.org/en/inner.aspx?menuID=1